Navigace

Obsah

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd

Typ: ostatní
LogoVýzva 02_16_022- ŠABLONY I

Logo

Základní škole a Mateřská škole Újezd byl v těchto dnech doručen dopis o schválení projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd“ v rámci  výzvy 02_16_022 OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“. Škola tak získá 864 197,00 Kč na personální podporu, školení i různé učební pomůcky inkluzivního vzdělání. Konkrétně na naší škole budou získané prostředky využity na plat pro chůvu mateřské školy, která by měla pečovat o dvouleté děti. Na základní škole pak na  plat školního asistenta, který bude vypomáhat ve výuce žáků s různou úrovní poruch učení a chování. Další oblastí podpory je doučování v matematice i jazycích a péče o žáky ohrožené školním neúspěchem. Část finančních prostředků bude věnována na školení pedagogických pracovníků v oblasti inkluze, péče o dvouleté děti, logopedii a  zralost dětí před nástupem do základní školy. Zbývajících finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek, které by si škola z běžného rozpočtu nemohla dovolit.

 

Mgr. Aleš Kozubík


Vytvořeno: 8. 11. 2016
Poslední aktualizace: 19. 2. 2020 07:52
Autor: