Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Datum a čas

Dnes je pondělí, 27. 9. 2021, 22:17:26

Svátek

Svátek má Jonáš

Navigace

Obsah

Změna cen stravného ve školním roce 2020-2021

 

 

 

V důsledku citelného růstu cen potravin, který se zákonitě projevil v hospodaření

školních jídelen, je nutné zvýšit také ceny stravného.

Ceny stravného lze porovnat na webových stránkách školních jídelen.

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

1. Strávníci 7 – 10 let        23,--Kč/ 1 oběd

 

2. Strávníci 11 – 14 let      24,-- Kč/ 1 oběd

 

3. Strávníci 15 let a více    25-- Kč/ 1 oběd

 

4.  Zaměstnanci                 25,-- Kč/ 1 oběd

 

5. Důchodci (bývalí zaměstnanci)  25,--Kč/1 oběd

 

6. Důchodci  (bývalí zaměstnanci ŠÚ Zlín)   32,-- Kč/1 oběd

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Věková kategorie 3 – 6 let :

 

Celodenní - 39,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč

 

Polodenní – 30,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč 

 

Věková kategorie 7- 10 let

 

Celodenní41,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,00 Kč

 

Polodenní – 32,- Kč :   přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč 

 

 

 

 

Yvona Vyvlečková                                                             Mgr. Aleš Kozubík

ved. školní jídelny                                                               ředitel Zš a Mš

 

                                                                                                       

Dodatek K HACCP

 

Kuchyně – zaměstnanci ŠJ:

Přejímka zboží

 • Zboží přebírat na rampě, nepouštět do provozů školní jídelny nepovolané osoby.
 • Při přejímce zboží a uskladnění používat jiný oděv než v kuchyni a jídelně, dále gumové rukavice, roušky.
 • Obaly od potravin (přepravky, kartony) neskladovat v prostoru školní jídelny, ihned likvidace.
 • Po přejímce a uskladnění odložit použitý oděv na určené místo, použité jednorázové rukavice vyhodit do igelitového uzavíratelného sáčku, kam vyhazujeme i jednorázové roušky a často vynášet mimo prostory jídelny.
 • Nutné časté mytí rukou dle návodu hygieniků (mýdlem po dobu alespoň 30 sekund), často používat vhodnou dezinfekci.
 • Obléct jiný pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, roušku, rukavice – vše určené na přípravu pokrmů.
 • Stejné pokyny dodržovat i u vydávání potravin ze skladu do kuchyně.
 • V případě, že opouštíte kuchyň, při návratu opět umýt a zdezinfikovat ruce.

Zaměstnanci školní jídelny

 • Bezvadný zdravotní stav bez zvýšené teploty – pravidelně kontrolovat,
 • Neshlukovat se s ostatními zaměstnanci školy nebo školského zařízení.
 • Dbát na přísnou hygienu při přípravě pokrmů – důkladné mytí ovoce, zeleniny, masa,…,

dostatečně dlouhá tepelná úprava, uchování pokrmů ve správné teplotě, zachování teplotního řetězce.

 • Při výdeji čistý pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, gumové rukavice, roušky, používat náčiní.

Mateřské školy

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – v běžné podobě.

Počet dětí není omezen, nutné dbát na dostatečnou hygienu, děti si před každým jídlem umyjí ruce mýdlem.

 • Děti si nebudou samy nabírat jídlo, brát si ze společného talíře ovoce, zeleninu, nebudou si sami mazat chléb, pečivo, nalévat nápoje, brát ze společných nádob příbory apod.
 • Každé dítě dostane svůj tácek, talířek s kompletní svačinou, oběd na talířích. Nutná úzká spolupráce kuchyně s učitelkami na třídách.
 • Mateřské školy zajišťují celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) bez omezení.
 • Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor výdejny Mš.

 

Základní školy 1. stupeň, 2.stupeň, 9. ročníky

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Doporučuje se připravovat pouze jeden druh teplého jídla.

 • Skupiny do 15 žáků, stejně tak zajištění stravování.
 • Při vstupu do jídelny umístit dezinfekci.
 • Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci, ukládají do vlastních igelitových sáčků.
 • Zajistit rozestupy mezi strávníky.
 • Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo, nikoliv na židle.
 • Umyjí si ruce a použijí dezinfekci.
 • Žáci si nebudou sami brát příbory, nalévat nápoje, brát ovoce a jiné doplňky stravy.   Vše zajistí zaměstnanci kuchyně v jednorázových rukavicích.
 • Nutné sestavit přesný harmonogram ve spolupráci s pedagogy, aby se nesetkávalo více skupin v jídelně, hlavně u výdeje a odnášení špinavého nádobí.
 • Výdej a konzumace stravy budou v těchto skupinách náročné, aby se všichni v určitém čase odstravovali.
 • V případě dostatečně velké jídelny, rozdělit konzumační prostor na jednotlivé sekce pro jednotlivé skupiny žáků. Nesmí se míchat strávníci z jednotlivých skupin.
 • Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy. U stolu 1 – 2 strávníci podle velikosti stolu.
 • Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.
 • Jídlo 1. den nepřítomnosti  se nebude vydávat, oběd bude odhlášen.
 •  Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny.
 • Snažit se všechny úhrady za potraviny a stravné řešit bezhotovostně, jinak přísně dodržovat hygienické předpisy.

 

Vypracovala: Bc. Ilona Špráchalová, upravila  pro provoz Zš a Mš Újezd Vyvlečková Yvona

14. 5. 2020

Základní instrukce k internetovým objednávkám obědů a platbám kreditu

 

Školní jídelna ZŠ a MŠ Újezd - objednávání stravy od 01. O9. 2015 

 

Základní instrukce k internetovým objednávkám obědů a platbám kreditu

Adresa elektronického objednávkového systému (iCanteen): http://strav.nasejidelna.cz/0169

Bankovní účet školní jídelny: 115-636220287/0100

Objednávání stravy přes internet je možné vždy po úhradě stravného.

Přihlašovací údaje obdržíte společně s čipem v následujícím formátu

Novák  Jan  999  Skupina  osobní číslo     novak999  x9x9x9x

 

Vysvětlivky:  999 - číslo čipu pořadové číslo - bílý štítek na čipu)
                       Skupina - třída, zaměstnanci, cizí strávníci, ...

                       Osobní číslo= variabilní symbol

                       novak999 - přihlašovací jméno

                       x9x9x9x; heslo (Při prvním přihlášení do systému iCanteen doporučujeme změnu hesla.)

1. Čip

Žáci, kteří se budou stravovat ve školní jídelně, si zakoupí ke dni 1. 9. u vedoucí ŠJ stravovací čip v hodnotě 100 Kč.

Pokud žák ztratí čip, nahlásí ztrátu vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje.

V případě, že se čip nenajde do 7 dnů, musí si žák zakoupit čip nový, na nový čip bude převeden zůstatek kreditu ze ztraceného čipu.

Čip má sloužit po celou dobu školní docházky!

Po jejím ukončení (pokud je čip nepoškozen) je záloha včetně zůstatku kreditu strávníkovi vrácena.

 

 

2. Způsob úhrady stravného

1.1 Převodním příkazem na bankovní účet školní jídelny. Pro přiřazení kreditu ke strávníkovi je nutné při platbě na účet školní jídelny zadat správný variabilní symbol.

1.2 Hotovostí u vedoucí školní jídelny vždy první dva pracovní dny v měsíci.

Pozor - důležité: termín splatnosti bankovního příkazu je nutné nastavit tak, aby měl žák dostatečný "osobní kredit" a  bylo mu umožněno v elektronickém objednávkovém systému provádět objednávání stravy. Aktuální výši kreditu uvidíte po přihlášení do osobního účtu strávníka. Pokud nemá strávník předplacen osobní kredit, není mu umožněno další
objednávání obědů, tzn. neobdrží následně stravu, a to až do doby dalšího následného připsání peněz na účet školní jídelny.

 

3. Objednávky obědů

3.1 Strávníci si mohou obědy objednávat prostřednictvím internetu nebo objednávkového terminálu do 14:00 hodin na další den.

Např. v pondělí do 14.00 hod. lze provést objednávku na úterý. Tentýž den v 14.01 hod. lze provést objednávku už jen na středu a samozřejmě na další následné dny. Na pondělí lze objednávat nejpozději předcházející pátek do 14:00 hod., nikoli v sobotu či neděli.

3.2 Přihlášení oběda je také možné v aktuální den do 8 hodin osobně u vedoucí školní jídelny (např. po nemoci).

 

4. Odhlašování ze stravování

 

4.1 Obědy v aktuální den máte možnost odhlásit u vedoucí jídelny nejpozději do 8.00 hodin osobně nebo telefonicky na čísle 577005661.

4.2 Odhlášení je možné také pomocí internetu do 14:00 hodin předcházejícího dne, popřípadě u objednávkového terminálu u školní jídelny.

5. Ostatní

Pokud žák (strávník) prvního dne nemoci nestihne odhlásit stravu, zákonný zástupce (rodič) má možnost si vyzvednou oběd s čipem do vlastních jídlonosičů v době od 11.00 - 12.00 hodin.
Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášení!

 

VNITŘTNÍ  PŘEDPIS KE STRAVOVÁNÍ

 

 1. STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ

 

Stravování žáků se řídí  dle  vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Dále pak navazujícími dokumenty:Směrnicí ke stravovacímu systému,Vnitřtním předpisem o cenách stravného, Provozním řádem školní kuchyně

 

Stravování žáků po dobu  prázdnin

 

Ředitel ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Aleš Kozubík umožňuje  podle §  119 školského zákona stravování dětí MŠ a žáků navštěvujících ŠD i v době vedlejších prázdnin.

 

Stravování zaměstnanců obce

 

Za podmínek upřesněných v dohodě Obecního úřadu jako zřizovatele a ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace, umožňuje ředitel školy závodní stravování zaměstnancům Obecního úřadu Újezd.

            

 1. STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Závodní stravování zaměstnanců organizace se řídí zákonem č. 557/2004 Sb. §  33 b v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. § 2 a 3. V provozním řádu jídelny je ustanoveno  povolení ředitelství ZŠ a MŠ Újezd  o výjimečném odnášení obědů zaměstnanci v jídlonosičích domů:

- náhlá nemoc

- nečekávaný odchod z pracoviště.

- nevolnost

Zaměstnanec má nárok na stravu za sníženou úhradu,  pouze pokud jeho přítomnost  v práci trvá aspoň 3 hodiny (vyhláška č. 84 Sb. § 3 odst. 4). V době přípravného týdne nebo ředitelského volna  závodní stravování umožňuje ředitel školy dle aktuální situace. 

       

Nárok na stravu, které hradí z části organizace, neplatí pro tyto případy:

 • čerpání řádné dovolené
 • pracovní neschopnost
 • služební cesta
 • celodenní placená překážka v práci - návštěva lékaře
 • neodpracovaná směna z jiných důvodů.

          

 1. STRAVOVÁNÍ ŠKOLSKÝCH DŮCHODCŮ

 

Ředitel ZŠ a MŠ Újezd Mgr. Aleš Kozubík umožňuje  dle zákona č. 557/2004 Sb. § 33 b v souladu s vyhláškou č. 84/2005 Sb. § 3 odst. 6 důchodcům, kteří pracovali v organizaci do odchodu, stravování za sníženou úhradu.

 

Platnost od  9. 2. 2012

Aktualizováno 14.5.2020

                            

Vnitřní předpis o cenách stravného ve školní jídelně ZŠ a MŠ Újezd

                                                 

Ceny stravného se řídí dle vyhlášky  č. 107/2005 Sb. o školním stravování a dle vyhlášky č.84/2005 Sb.  o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

1. Strávníci 7 – 10 let        22,--Kč/ 1 oběd

 

2. Strávníci 11 – 14 let      23,-- Kč/ 1 oběd

 

3. Strávníci 15 let a více    24,-- Kč/ 1 oběd

 

4.  Zaměstnanci                 24,-- Kč/ 1 oběd

 

5. Důchodci (bývalí zaměstnanci)  24,--Kč/1 oběd

 

6. Důchodci  (bývalí zaměstnanci ŠÚ Zlín)   31,-- Kč/1 oběd

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Věková kategorie 3 – 6 let :

 

Celodenní - 39,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč

 

Polodenní – 30,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč 

 

 Věková kategorie 7- 10 let

 

Celodenní40,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč, svačina 9,00 Kč

 

Polodenní – 31,- Kč :   přesnídávka 9,- Kč, oběd 22,- Kč 

 

 

Platnost od 1. 4. 2020

Aktualizováno 1. 4. 2020

                                     

Vypracovala Yvona Vyvlečková                                                          Mgr. Aleš Kozubík

 vedoucí školní jídelny                                                                          ředitel ZŠ  a MŠ Újezd