Navigace

Obsah

SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd

Při škole pracuje SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd /sdružení rodičů a přátel školy/. Z důvodu legislativních změn byla organizace přeregistrována na tzv. zapsanou společnost s oficiálním názvem „Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Újezd, okres Zlín, zapsaná společnost“. Spolupráce školy a SRPŠ je na velmi dobré úrovni. Výbor ve spolupráci s Obecním úřadem Újezd a školou pořádá celou řadu velmi zajímavých a oblíbených akcí pro děti i rodiče. Mezi největší patří oslava Dne dětí, Ples SRPŠ a Dětský karneval. Na některých akcích se společně podílejí i další společenské organizace obce, především Myslivecké sdružení Újezd, SK Újezd, SDH Újezd a další. SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd se dále podílí na financování lyžařského kurzu, hradí dětem část cestovních nákladů na většinu soutěží, dopravu na exkurze, přispívá na dopravu při návštěvách divadel a koncertů. Z prostředků sdružení jsou také hrazeny všechny ceny do školních soutěží, částečně jsou financovány náklady zájmových kroužků a v závěru roku odměny pro nejúspěšnější žáky. SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd se výrazně podílí i na rozvoji kultury v naší obci a okolních spádových obcích. Jako společenská organizace je od minulého roku dotována příspěvkem Obecního úřadu Újezd ve výši 10.000,-.

Stanovy SRPŠ při ZŠ a MŠ Újezd, z.s.

zde k nahlédnutí   

Poděkování sponzorům za vecné dary na Ples SRPŠ 2020

Seznam sponzorů plesu 2020