Obsah

Folklorní kroužek - výlet

Folklorní kroužek - výlet

Letos jsme na závěr školního roku s folklorním kroužkem navštívili zábavné centrum GALAXIE ve Zlíně.

Výlet byl odměnou dětem za jejich celoroční pěknou práci v kroužku.

Naše letošní vystoupení:

-v obci při příležitosti „Vesnice roku“

-Beseda s důchodci – Vlachova Lhota

-Vítání občánků v obci

-fašanková obchůzka vesnicí

-Beseda s důchodci – Újezd

-vystoupení v Domově pro seniory v Loučce

-vystoupení pro veřejnost – amfiteátr ve Vysokém Poli

Chtěla bych všem tanečnicím a tanečníkům poděkovat a popřát jim hezké prázdniny !

Těšíme se na setkání opět v září !

Mgr. Naďa Rašková