Navigace

Obsah

Naše sportoviště

Řád víceúčelového hřiště


Návštěvní řád školního sportovního hřiště

 

Pondělí: 15:00 - 20:00
Úterý: 15:00 - 20:00
Středa: 15:00 - 20:00
Čtvrtek: 15:00 - 20:00
Pátek: 15:00 - 20:00
Sobota: 10:00 - 18:00
Neděle: 10:00 - 18:00

 

V jiném čase po dohodě se správcem hřiště.


Hřiště mohou využívat děti a mládež navštěvující školu v čase od  15.00  do 17.00 / mimo soboty a neděle / bezplatně, vždy s dozorem osoby starší 18 let.

V jiném čase je hřiště pronajímáno za poplatek 50,- Kč za hodinu, při použití umělého osvětlení se připočítává poplatek za spotřebu elektrické energie / 5,- Kč za 1 kWh /. Poplatek se platí u správce hřiště.

Škola zapůjčuje tyto sportovní potřeby:             

branky  

kůly a síť na nohejbal a volejbal

-  kůly a síť na tenis

Škola nepůjčuje  míče, hokejky a jiné sportovní potřeby.

KAŽDÝ  ÚČASTNÍK  JE  POVINEN

- na sportovní plochu vstupovat pouze ve sportovní obuvi,

- respektovat pokyny správce hřiště ,

- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní a ani sám sebe, (škola ani správce hřiště neodpovídá za bezpečnost návštěvníků hřiště),

- dodržovat čistotu, pořádek a neničit zařízení (v případě poškození nebo zničení bude škola vymáhat náhradu),

- nahlásit vzniklou škodu neprodleně provozovateli.

JE  ZAKÁZÁNO

- vodit na sportoviště zvířata,

- žvýkat na hřišti, odhazovat žvýkačky a jinak znečišťovat umělý povrch hřiště,

- vstupovat na hřiště při dešti, sněhu a náledí

- jíst, kouřit, konzumovat alkoholické nápoje, užívat omamné látky,

- využívat hřiště komerčně,

- užívat herní a sportovní zařízení  při zjištěném poškození.

V případě porušení tohoto řádu mohou být účastníci z hřiště vykázáni.

 

Prázdninový provoz

Během hlavních školních prázdnin je hřiště pronajato  pro všechny účastníky za úplatu 50,- Kč za hodinu.

Hřiště je možné pronajmout v době od 10.00 - do 22.00.

Je nutné svou účast na hřišti oznámit telefonicky nebo sms zprávou na telefonním čísle 605 054 279!