Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 10. 2021, 10:24:00

Svátek

Svátek má Michaela

Navigace

Obsah

Změna cen stravného ve školním roce 2020-2021

 

 

 

V důsledku citelného růstu cen potravin, který se zákonitě projevil v hospodaření

školních jídelen, je nutné zvýšit také ceny stravného.

Ceny stravného lze porovnat na webových stránkách školních jídelen.

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

1. Strávníci 7 – 10 let        23,--Kč/ 1 oběd

 

2. Strávníci 11 – 14 let      24,-- Kč/ 1 oběd

 

3. Strávníci 15 let a více    25-- Kč/ 1 oběd

 

4.  Zaměstnanci                 25,-- Kč/ 1 oběd

 

5. Důchodci (bývalí zaměstnanci)  25,--Kč/1 oběd

 

6. Důchodci  (bývalí zaměstnanci ŠÚ Zlín)   32,-- Kč/1 oběd

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Věková kategorie 3 – 6 let :

 

Celodenní - 39,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 9,- Kč

 

Polodenní – 30,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 21,- Kč 

 

Věková kategorie 7- 10 let

 

Celodenní41,- Kč :  přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč, svačina 9,00 Kč

 

Polodenní – 32,- Kč :   přesnídávka 9,- Kč, oběd 23,- Kč 

 

 

 

 

Yvona Vyvlečková                                                             Mgr. Aleš Kozubík

ved. školní jídelny                                                               ředitel Zš a Mš

 

                                                                                                       

Dodatek K HACCP

 

Kuchyně – zaměstnanci ŠJ:

Přejímka zboží

 • Zboží přebírat na rampě, nepouštět do provozů školní jídelny nepovolané osoby.
 • Při přejímce zboží a uskladnění používat jiný oděv než v kuchyni a jídelně, dále gumové rukavice, roušky.
 • Obaly od potravin (přepravky, kartony) neskladovat v prostoru školní jídelny, ihned likvidace.
 • Po přejímce a uskladnění odložit použitý oděv na určené místo, použité jednorázové rukavice vyhodit do igelitového uzavíratelného sáčku, kam vyhazujeme i jednorázové roušky a často vynášet mimo prostory jídelny.
 • Nutné časté mytí rukou dle návodu hygieniků (mýdlem po dobu alespoň 30 sekund), často používat vhodnou dezinfekci.
 • Obléct jiný pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, roušku, rukavice – vše určené na přípravu pokrmů.
 • Stejné pokyny dodržovat i u vydávání potravin ze skladu do kuchyně.
 • V případě, že opouštíte kuchyň, při návratu opět umýt a zdezinfikovat ruce.

Zaměstnanci školní jídelny

 • Bezvadný zdravotní stav bez zvýšené teploty – pravidelně kontrolovat,
 • Neshlukovat se s ostatními zaměstnanci školy nebo školského zařízení.
 • Dbát na přísnou hygienu při přípravě pokrmů – důkladné mytí ovoce, zeleniny, masa,…,

dostatečně dlouhá tepelná úprava, uchování pokrmů ve správné teplotě, zachování teplotního řetězce.

 • Při výdeji čistý pracovní oděv včetně pokrývky hlavy, gumové rukavice, roušky, používat náčiní.

Mateřské školy

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – v běžné podobě.

Počet dětí není omezen, nutné dbát na dostatečnou hygienu, děti si před každým jídlem umyjí ruce mýdlem.

 • Děti si nebudou samy nabírat jídlo, brát si ze společného talíře ovoce, zeleninu, nebudou si sami mazat chléb, pečivo, nalévat nápoje, brát ze společných nádob příbory apod.
 • Každé dítě dostane svůj tácek, talířek s kompletní svačinou, oběd na talířích. Nutná úzká spolupráce kuchyně s učitelkami na třídách.
 • Mateřské školy zajišťují celodenní stravování (přesnídávka, oběd, svačina) bez omezení.
 • Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor výdejny Mš.

 

Základní školy 1. stupeň, 2.stupeň, 9. ročníky

Stravovací služby je možné zajistit:

• školní stravování – vydávání obědů při zajištění níže uvedených pravidel.

Doporučuje se připravovat pouze jeden druh teplého jídla.

 • Skupiny do 15 žáků, stejně tak zajištění stravování.
 • Při vstupu do jídelny umístit dezinfekci.
 • Strávníci mají roušky, které odkládají až při vlastní konzumaci, ukládají do vlastních igelitových sáčků.
 • Zajistit rozestupy mezi strávníky.
 • Žáci si před vstupem do ŠJ odloží svrchní oděv, tašky na určené místo, nikoliv na židle.
 • Umyjí si ruce a použijí dezinfekci.
 • Žáci si nebudou sami brát příbory, nalévat nápoje, brát ovoce a jiné doplňky stravy.   Vše zajistí zaměstnanci kuchyně v jednorázových rukavicích.
 • Nutné sestavit přesný harmonogram ve spolupráci s pedagogy, aby se nesetkávalo více skupin v jídelně, hlavně u výdeje a odnášení špinavého nádobí.
 • Výdej a konzumace stravy budou v těchto skupinách náročné, aby se všichni v určitém čase odstravovali.
 • V případě dostatečně velké jídelny, rozdělit konzumační prostor na jednotlivé sekce pro jednotlivé skupiny žáků. Nesmí se míchat strávníci z jednotlivých skupin.
 • Počet míst u stolu bude omezen, aby byly zaručeny dostatečné odstupy. U stolu 1 – 2 strávníci podle velikosti stolu.
 • Zaměstnanci školy se budou stravovat se svojí skupinou nebo pak v určeném čase, nelze chodit do jídelny dle svého uvážení.
 • Jídlo 1. den nepřítomnosti  se nebude vydávat, oběd bude odhlášen.
 •  Nepouštět rodiče a další cizí osoby do prostor školní jídelny.
 • Snažit se všechny úhrady za potraviny a stravné řešit bezhotovostně, jinak přísně dodržovat hygienické předpisy.

 

Vypracovala: Bc. Ilona Špráchalová, upravila  pro provoz Zš a Mš Újezd Vyvlečková Yvona

14. 5. 2020

Článek pro rodiče - Doporučená pestrost stravy a spotřební koš


Doporučená pestrost v jídelním lístku

Doporučená pestrost stravy v rámci školního stravování není oficiálně stanovena, existuje pouze jako pomůcka. Vznikla na pracovišti Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice s odborným přispěním Mgr. Slavíkové. Tato doporučená pestrost vychází z požadavků na zdravou výživu a byla propočítána programem Nutricom tak, aby splňovala požadavky legislativy a byla jednoduchým návodem, jak zkombinovat jednotlivé potravinové komodity, aby byl splněn spotřební koš. Doporučená pestrost stravy stanovuje, kolikrát v měsíci má být do jídelního lístku zařazen určitý druh pokrmu: rybí, mléčný, luštěninový atd.

Spotřební koš vychází z dosud platných doporučených výživových dávek, je uveden ve vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování, MŠMT ČR a je závazný.

Pokud hodnotíme jídelní lístek, je pro nás důležité nejen to, že je naplněný spotřební koš, ale také to, jakým způsobem je naplněn:

 • Zda děti nedostávají příliš mnoho uzenin a vepřového masa na úkor libovějších druhů masa či bezmasých pokrmů.
 • Zda děti nedostávají příliš mnoho smažených a sladkých pokrmů.
 • Zda děti nedostávají příliš málo zeleniny ať již vařené, syrové nebo naopak, zda nepřevažuje zelenina sterilovaná.
 • Zda děti nedostávají příliš málo rybího masa a luštěnin.
   

Poznámky k tabulce

Polévky

 • Preferujeme zeleninové polévky nebo polévky se zeleninou s rozmanitými obilninovými zavářkami (pohanka, jáhly, kuskus).
 • Luštěniny nemusí být vždy hlavní složkou v polévce, ale můžeme využívat i luštěninové zavářky, luštěniny jsou tak lépe stravitelné. Do luštěninových polévek nepřidáváme uzeniny.
 • Drožďové polévky jsou hodnotným zdrojem vitaminů, obzvláště vitaminů skupiny B a jsou také významným zdrojem bílkovin.
 • U vývarů preferujeme zeleninové vývary, masové vývary užíváme umírněně. Nepoužíváme vývary z uzeného masa a uzených kostí.
   

Hlavní jídla

 • Preferujeme drůbeží maso, které je lépe stravitelné a má menší obsah tuků.
 • Rybí maso by se v jídelníčku mělo objevit alespoň 2x do měsíce.
 • Mezi „jiné“ druhy masa můžete zařadit králíka a zvěřinu, které jsou ceněny pro nízký obsah tuků.
 • Bezmasé pokrmy zařazujeme 1x týdně, můžeme využít následující jednoduché opakující se schéma: jeden týden: 3x masový pokrm 1x sladký pokrm a 1x bezmasý. Druhý týden: 4x masový pokrm a 1x bezmasý pokrm.
 • K bezmasému pokrmu není nutné přidávat masovou polévku, nevadí, pokud strávníci mají jeden den v týdnu lehčí bezmasý pokrm. V současné době je doporučeno plnit spotřební koš masa spíše ke spodní hranici (75 %) a luštěniny a zeleninu spíše k horní hranici.
   

Přílohy

 • Usilujeme o to, aby přílohy byly v JL rovnoměrně prostřídány.
 • Snažíme se využívat i méně obvyklé typy příloh jako například – jáhly, pohanka, kuskus, ovesné vločky, kroupy, bulgur, atd.
 • U knedlíků můžeme vedle klasické mouky využít i méně obvyklé druhy, např. cizrnové, pohankové, celozrnné a jiné zajímavé alternativy.
   

Další obecné zásady

 • Snažíme se nepřekračovat doporučení maximálně 1 smaženého a 2 sladkých pokrmů v měsíci z důvodu prokázaného negativního vlivu na zdraví konzumentů.
 • Omezujeme nebo úplně vyřazujeme používání uzenin v polévkách a hlavních jídlech z důvodu vysokého obsahu tuků a solí.
 • Snažíme se o to, aby každý den byla podána zelenina, ať již v polévce, hlavním pokrmu nebo salátu, jedině tak se strávníci naučí, že zelenina k jídlu neodmyslitelně patří. Nezapomínáme také na ovoce.

 

 

DOPORUČENÁ PESTROST STRAVY MĚSÍČNÍHO JÍDELNÍHO LÍSTKU

PŘESNÍDÁVKY:
1x med nebo džem
1x domácí pečivo s ovocem nebo tvarohem
2x kaše (vločková, krupicová, kukuřičná, jáhlová, rýžová) nebo mléčný výrobek
3x rybí pomazánka
1x drůbeží pomazánka (nedoporučuje se v letních měsících)
2x tvarohová pomazánka
4x sýrová pomazánka
1x drožďová pomazánka
2x zeleninová pomazánka
1x šunka
2x dle možností
 

ODPOLEDNÍ SVAČINY:
4x ovocný nebo zeleninový salát
3x domácí pečivo-ovocné, tvarohové, makové
3x jogurt, tvaroh s ovocem nebo puding=svačiny s mléčným základem
3x celozrnný chléb se sýrovou nebo tvarohovou pomazánkou
7x dle možností (celozrnné pečivo, celozrnné kuličky, kukuřičné lupínky apod.)
 

OVOCE A ZELENINU střídavě zařazovat jako přílohu k přesnídávkám a odpoledním svačinám co nejčastěji. Přednost dávat ovoci a zelenině s vysokým obsahem vitamínu C.
 

Polévky: volit podle hlavního jídla, preferovat zeleninové polévky.
Určitě: 1x drožďová
 3x luštěninová
jako zavářku používat více obilovin (ovesné vločky, jáhly apod.)
 

HLAVNÍ JÍDLA
3x drůbež
2x ryby
max. 4x vepřové maso
5x podle možností (hovězí maso, králík)
4x bezmasé zeleninové jídlo (včetně zařazení luštěnin)
max. 2x sladké jídlo
nezapomeňte na výrobky ze sóji
 

PŘÍLOHY
5x brambory
2x bramborová kaše
3x těstoviny (možnost zařazovat celozrnné těstoviny)
4x rýže (možnost zařazovat rýži parboild, rýži natural)
2x houskové knedlíky (možnost kombinace mouky a sójové mouky)
1x bramborové knedlíky
min. 1x luštěniny
 

ZELENINOVÉ SALÁTY nebo OVOCE, event. ovocné saláty podávat denně. Plně využívat sezónní ovoce a zeleninu. Přednost dávat ovoci a zelenině s vysokým obsahem vitaminu C.

Za dobu našeho hodnocení jídelních lístků musíme konstatovat, že jídelní lístky jsou rok od roku lepší. Vidíme, že se sledují nové trendy ve výživě a snaha uplatňovat je v praxi, a to nejen s ohledem na pestrost a nápaditost, ale také se zřetelem na jejich vhodnost pro děti.