Obsah

Rada školy


Školská rada

Podle nového školského zákona 561/2004 Sb. § 167 byla školská rada zřízena usnesením obecního zastupitelstva č. 8/06 . Rada má 6 členů a tvoří ji zástupci obce, pedagogů a rodičů. Schází se pravidelně začátkem měsíce října, aby schválila koncepci školy a výroční zprávu z předcházejícího školního roku.


Ve školním roce 2014/2015 byla zvolena nová školská rada v tomto složení:

Za rodiče žáků: pan Pavel Maček
  Mgr. Andrea Kamenčáková
   
Za OÚ Újezd: paní Blanka Hollá
  pan Jaroslav Šustek
   
Za pedagogický sbor: RNDr. Milada Světlíková
  Mgr. Lenka Pochylá


Předsedou školské rady byl zvolen pan Pavel Maček. V případě různých podnětů a připomínek se na něj můžete obracet na následující kontaktní údaje :

Pavel.maczek@seznam.cz

Mobil 724850295