Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Školní desatero

Školní desatero je dokument, který v krátkosti shrnuje pravidla chování na ZŠ a MŠ Újezd.

 

ŠKOLNÍ  DESATERO  PRO ŽÁKY  ZŠ a MŠ ÚJEZD

 

(Stručný výtah školního řádu)

 

Škola je rozsáhlé a početné pracoviště. Chceme-li všichni spolu dobře vycházet a něco se naučit, je třeba dodržovat určitá pravidla, stejně jako ve skupinových sportech – fotbalu, hokeji, košíkové je i základní škola  „ Velká hra “!

 

1) Školní budova a šatny se pro žáky otvírají v 7.15 hod. Vstup do učeben je možný po prvním zvonění. Chováme se zde ukázněně a ohleduplně k ostatním.

 

2) Do školy chodím vybaven a připraven podle rozvrhu své výuky a pokynů jednotlivých vyučujících. Těmto požadavkům a zásadám slušné módy a chování přizpůsobím i své oblečení, přezůvky, vystupování i celkový zjev. Žák je povinen účastnit se distanční výuky. Budovu školy neopouštíme bez souhlasu třídního učitele nebo vedení školy.

 

3) Drahé nebo nebezpečné předměty (mobily, šperky, peníze, škodlivé látky…), které nesouvisí s výukou, do školy raději nenos. Za jejich ztráty škola neručí a mohou ti způsobit problémy, ty řešíme společně s třídním učitelem a p. školníkem. Mobilní telefon můžeš používat jen o přestávkách. V době vyučování musí být telefon zcela vypnut a uložen v aktovce, s výjimkou situací, kdy je telefon se souhlasem pedagogického pracovníka použit k výuce.

 

4) Mimo školu za tebe zodpovídají rodiče, ve škole p. učitelé. Dodržuj proto pokyny vyučujících, dozorů i zaměstnanců školy během všech činností. Nedělej nic, co by mohlo ohrozit zdraví tvé i tvého okolí a klidný průběh výuky. Drž se zásady: „Co sám nemáš rád, nečiň druhému“. V případě potřeby poskytni zraněnému pomoc a ihned informuj nejbližší dospělou osobu. Dodržuj zpřísněná hygienická opatření, často si myj ruce, nenavštěvuj kamarády z jiných tříd.

 

5) Zvonění na začátku hodiny je signálem pro žáky – běž na své místo a v klidu se připravuj na výuku. Zvonění na konci hodiny je signálem pro učitele k ukončení společné práce. Vyučujícího i každou dospělou osobu při příchodu a odchodu ze třídy pozdravíme povstáním, případnou nepřítomnost vyučujícího oznámí určený žák vedení školy.

 

6) Tvoji případnou nepřítomnost – absenci oznámí rodiče s předstihem, nejpozději ale do tří dnů omluvenkou v elektronické žákovské knížce. Z jedné hodiny uvolňuje vyučující, z jednoho dne třídní učitel, z více dnů ředitel školy. V případě pochybností může škola žádat potvrzení od lékaře.

 

7) O neodůvodněné absenci a závažných porušeních školního řádu žákem budou podle potřeby informováni třídní učitelé, rodiče, policie, případně sociální pracovníci státní správy s patřičnými kázeňskými důsledky pro žáka.

 

8) Chraň vybavení a majetek svůj, spolužáků i školy. Škody způsobené zlým úmyslem nebo vědomou neopatrností bude vyžadovat škola a její zřizovatel obecní úřad k úhradě po tobě a tvých rodičích.

 

9) Své pracoviště a třídu zanech po každé, zvláště poslední vyučovací hodině ve stavu, v jakém jej chceš mít při svém příštím návratu. Uvědom si, že tvoje lavice i třída je zrcadlem tvé osobní hygieny a kultury. Jakákoliv poškození nebo ztráty oznam vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo p. školníkovi k zajištění nápravy.

 

10) Tato pravidla platí ve všech budovách školy i v přilehlém okolí. Jeho plné znění je dostupné ve sborovně školy a v jednotlivých poschodích.

 

Školní desatero ke stažení ZDE 

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DSCN2018

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice