Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Výzva 56 – Projekt „ Aktivně v jazycích“

Logo

Zahrnuje klíčové aktivity:


Logo

 

 

 

 

 


VÝZVA   56
Naše škola byla zapojena do projektu Výzva 56 „Aktivně v jazycích“.  Projekt probíhal od 1.7. do 31.12. 2015. Škola získla finance z EU ve výši  592 321,- Kč.

Průběh realizace projektu „ Aktivně v jazycích“
 

Projekt probíhal od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015.
Zaměřili jsme se na tyto klíčové aktivity:
Klíčová aktivita 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářské gramotnosti
Klíčová aktivita 2 – Zahraniční jazykový kurz učitele
Klíčová aktivita 4 – Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky

 

Realizace čtenářských dílen


Doby realizace: září až prosinec 2015
Čtenářské dílny byly realizovány na 1. i 2. stupni. Ověřování probíhalo ve 2. a 5. třídě na prvním stupni a v 9. ročníku na druhém stupni. Aktivity se těšily velkému zájmu žáků.
V rámci projektu byly zrealizovány nákupy knih a elektronických čteček. Elektronické čtečky budou využívány v češtině a v literárních seminářích, popř. v hodinách digitálních technologií.


Zahraniční jazykový kurz učitele


Doba realizace: srpen 2015
Zahraniční pobyt probíhal v termínu 3. 8. – 14. 8. 2015 a účastnil se ho jeden učitel naší školy. Výuka jazyka anglického probíhala s rodilými mluvčími ve skupinách v maximálním počtu 8 pedagogů. Náplní byla konverzační témata a gramatická cvičení. Pozitivně hodnocen byl dobrý výběr konverzačních témat. Někteří učitelé upřednostňovali gramatiku před konverzací.


Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
 

Doba realizace: září 2015
Zahraniční pobyt proběhl ve dnech 7. 9. – 11. 9. 2015 v městě Geyer /SRN/ na Oberschule Auerbach. Cílem jazykově-vzdělávacího pobytu byla účast žáků naší školy ve výuce němčiny a poznávání reálií. Žáci byli začleněni do tříd v desetičlenných skupinách a střídali výuku v různých ročnících. Na německé škole se vyučovali žáci v 5. a 12. třídě. Stáž žáků sloužila k posílení konverzačních dovedností. Témata byla zaměřena na reálie z okolí, které jsme i navštívili. Pozitivní bylo i navázání přátelských vztahů mezi našimi žáky a i žáky z německé školy. Někteří pedagogové nám pak dělali i průvodce ve volných aktivitách v odpoledním programu při návštěvě okolí. Součástí návštěvy byla celodenní návštěva Drážďan s doprovodem jedné vyučující. Nejstarší účastníci zájezdu byli žáci 8. a 9. ročníku. Ti měli za
sebou jeden nebo dva roky výuky němčiny, čímž komunikace týkající se reálií byla někdy komplikovaná a pro žáky nesrozumitelná.


Zhodnocení úspěšnosti šablon celého projektu


Podařilo se nám realizovat všechny plánované klíčové aktivity. Byly splněny všechny cíle a výstupy projektu. V průběhu celého projektu byla realizována doporučená publicita. Všechny materiály, knihy a pomůcky jsou označeny logem EU. Průběžné informace o projektu byly vkládány na webové stránky školy. Velmi kladná odezva byla z řad veřejnosti na realizaci zahraničního vzdělávacího pobytu pro žáky. Tato aktivita byla opravdu velkým přínosem pro žáky i pro výuku německého jazyka. Naší hostitelskou školou byla škola, se kterou máme uzavřenu smlouvu o partnerství již v roce 2011 a zaslouží si uznání a poděkování.
Velmi pozitivně byly hodnoceny i čtenářské dílny, žáky práce velmi bavila a opravdu se zvýšil i zájem o četbu.
 

                                                                                                                             RNDr. Milada Světlíková
                                                                                                                                 zástupce ředitele

Datum vložení: 8. 1. 2016 23:12
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2022 8:15

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DSC01696

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice