Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Schválení projektu "Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd

Logo

Projekt ŠABLONY II

Logo

 

Projekt „ŠABLONY II“ na ZŠ a MŠ Újezd


Již v roce 2018 byla pro školy v rámci Prioritní osy 3 „ Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“ vyhlášena Výzva č. 02_18_063, označovaná zkráceně jako Šablony II. Cílem výzvy je finančně podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání. V této výzvě bylo uvolněno celkem 5 645 000 000 Kč, které by měly posílit profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, sdílení zkušeností pedagogů, personálně posílit školy o profese školní asistent, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, příp. chůva v mateřské škole. Dále jsou finančně podporovány aktivity spolupráce s rodiči žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Protože v době vyhlášení výzvy na naší škole probíhala rozsáhlá rekonstrukce 5 odborných pracoven z projektu IROP, podali jsme žádost v projektu ŠABLONY II až v závěru minulého školního roku. Začátkem srpna byl naší škole doručen dopis o schválení projektu „Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd“ s výší dotace 1 408 338,00 Kč, z toho 836 639,- Kč pro základní školu, 419 557,- Kč pro mateřskou školu a 152 142,- Kč pro školní družinu. Přednostně jsou finanční prostředky určeny na personální podporu, školení a vybavení ICT. Konkrétně na naší škole budou získané prostředky využity na platy pro dva školní asistenty, kteří budou pomáhat ve výuce tzv. dětí ohrožených školním neúspěchem. Část prostředků půjde na posílení zájmové činnosti zřízením 2 klubů logických her, 1 badatelské skupiny a 1 čtenářské dílny, součástí výukové nadstavby je i kroužek doučování z matematiky. Další část prostředků půjde na výuku jazyka anglického metodou CLIL, kdy i v běžných vyučovacích hodinách budou zařazovány chvilky s angličtinou, další prostředky půjdou na tzv. tandemovou výuku, kdy se dva pedagogové stejného oboru vzájemně doplňují a obohacují výuku novými metodami.
Protože počítače pořízené v roce 2011 postupně zestárly, bude ze zbývajících prostředků pořízena druhá počítačová učebna. Třída bude umístěna v nově zrekonstruované jazykové učebně a vybavena 20 ks notebooků s dotykovou obrazovkou. Výhodou vybrané dodávky jsou i přenosné boxy na dobíjení notebooků. Třída bude určena především pro mladší žáky, aby zbytečně nedocházelo k blokování učebny stávající. Obdobně plánujeme vybavit i třídu starších dětí mateřské školy 10 tablety, které tak doplní v minulosti zakoupený dotykový panel a vytvoří jeden propojený ucelený celek. Zbývající finanční prostředky budou použity na nákup učebních pomůcek, které by si škola z běžného rozpočtu nemohla dovolit.
                                                   

                                                                                                                                                  Mgr. Aleš Kozubík

Datum vložení: 19. 9. 2019 11:55
Datum poslední aktualizace: 19. 2. 2020 7:52
Autor: Správce Webu

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

DSCN0489

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice