Navigace

Obsah

Přijímací řízení 2021-2022

Typ: ostatní
Přijímací řízení na SŠ

Termíny konání přijímacích zkoušek

Termíny:

30. listopad - Termín pro podání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

1. březen - Termín pro podání přihlášek do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

 

 Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:


Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 12. dubna 2022
2. termín: středa 13. dubna 2022


Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: úterý 19. dubna 2022
2. termín: středa 20. dubna 2022


Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: úterý 10. května 2022
2. termín: středa 11. května 2022

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

 

  • Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy: a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,                                                                        b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna.

 

Další informace naleznete zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

 

                                                                                                                           Mgr. Eva Janošová, kariérový poradce školy


Příloha

Vytvořeno: 24. 10. 2019
Poslední aktualizace: 17. 9. 2021 20:14
Autor: Mgr Eva Janošová