Navigace

Obsah

Přijímací řízení

Typ: ostatní
Přijímací řízení na SŠ

Jednotná přijímací zkouška

1)Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

 

- Jednotná přijímací zkouška se netýká: oborů s talentovou zkouškou skupiny „82“

                                                                       zkráceného studia.

2)Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. První kolo vyhlašuje do 31. ledna.     Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritériapředpokládaný počet přijímaných uchazečů.

   Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.

   Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy:

                                                                                                                      do 31. 1. 2020;

                                                                                                                      do 31. 10. 2019 (obory s talentovou zkouškou).

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

1. termín: 14. dubna 2020 (4leté obory, vč. NS)

                  16. dubna 2020 (6letá a 8letá gymnázia)

 

2. termín: 15. dubna 2020 (4leté obory, vč. NS)

                  17. dubna 2020 (6letá a 8letá gymnázia)

                        

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

    1. termín: 13. května 2020

    2. termín: 14. května 2020

Školní přijímací zkoušky

maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2020;

ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2020.

 

Talentové zkoušky 

obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2020;

Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2020 (+ JPZ);

                                                   konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2020

Přihlášky:

Pro první kolo přijímacího řízení se podává přihláška na platném tiskopise (stanovuje MŠMT) řediteli střední školy:

do  oborů s talentovou zkouškou může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 30. listopadu 2019 (podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů bez TZ);

do oborů bez talentové zkoušky může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2020.

Součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií.

Ve výjimečných případech může u nezletilého uchazeče s „ústavní výchovou“ podat přihlášku ke studiu ředitel příslušného zařízení (o této skutečnosti musí informovat zákonného zástupce).

 

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

 

Zápisový lístek:

Postup při odevzdávání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. U uchazečů s „ústavní výchovou“ může v nezbytných případech potvrdit ředitel příslušného zařízení.

ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

 

To neplatí v případě  kdy:

Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

 

Informační zdroje:

Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje www.zkola.cz

Kalendář dnů otevřených dveří;

Elektronická publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“;

Podpora řemesel v odborném školství;

2. a další kola přijímacího řízení;

Burza škol www.burzaskol.cz

 

V oblasti přijímacího řízení doporučujeme dále sledovat:

sekci Přehled školských předpisů/ zákony, vyhlášky a nařízení vlády na www.zkola.cz ;

www jednotlivých středních škol;

www.msmt.cz

                                                                                                                           Mgr. Eva Janošová, výchovný poradce


Vytvořeno: 24. 10. 2019
Poslední aktualizace: 24. 10. 2019 13:04
Autor: Mgr Eva Janošová