Navigace

Obsah

Přijímací řízení

Typ: ostatní
Přijímací řízení na SŠ

Termíny konání přijímacích zkoušek

Termíny:

30. listopad - Termín pro podání přihlášek do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

1. březen - Termín pro podání přihlášek do oborů vzdělávání bez talentové zkoušky

12. duben - 1. řádný termín JPZ - čtyřleté obory a obory nástavbového studia

 

 Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech,
je stanovena v řádném termínu na dny:
Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání
na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou
zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání
středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není
dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se
talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021 podle § 62 odst. 3
školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od
15. ledna do 31. ledna 2021 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání
Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15.
února 2021, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

  • Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o termínech přijímací zkoušky, o stanovených kritériích a o počtu přijímaných zveřejní ředitel SŠ pro 1. kolo do 31. ledna.

 

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci může ředitel školy stanovit, že u 4letých oborů vzdělání a nástavbového studia se jednotná zkouška nekoná. V tomto případě se koná školní přijímací zkouška. Ředitel může za podmínek uvedených v čl. IV opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) rozhodnout o nekonání jak jednotné, tak i školní přijímací zkoušky. To musí ředitel zveřejnit do 8.3.2021

Doporučujeme proto sledovat webové stránky příslušných středních škol.

                                                                                                                           Mgr. Eva Janošová, kariérový poradce školy


Příloha

Vytvořeno: 24. 10. 2019
Poslední aktualizace: 12. 1. 2021 08:55
Autor: Mgr Eva Janošová