Navigace

Obsah

Odvolání o nepřijetí na SŠ

Typ: ostatní
Vzor odvolání

Odvolání při nepřijetí na střední školu

 

informovat kariérovou poradkyni o nepřijetí
• využít možnosti odvolání za předpokladu, že existuje šance na přijetí (např. na doporučení samotné SŠ, umístění 
v počtu uchazečů „pod čarou“ na takovém místě, které předpokládá možnost přijetí na odvolání)
• sledovat aktuální informace na webových stránkách SŠ o dalších kolech a nabídce volných míst na SŠ (vyhlašuje ředitel SŠ)
• vyplnit nové přihlášky do dalších kol (shodným postupem jako v 1.kole), počet přihlášek do dalších kol není omezen
• přihlášky doručit řediteli příslušné SŠ (opět uchazeč, popř. zákonný zástupce)


ODVOLÁNÍ

• odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí
• doručuje uchazeč, popř. zákonný zástupce


VZOR ODVOLÁNÍ o nepřijetí na SŠ

Adresa:
Adresa školy, kde byly konány přijímací zkoušky – k rukám ředitele
Odvolání se vždy zasílá pouze na adresu školy – ne na krajský úřad


Věc: Odvolání

Odvolávám se proti rozhodnutí ředitele, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, bydliště, jednací číslo(číslo, které je uvedeno v dopise o nepřijetí) ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV a KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ denní forma vzdělávání.


K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT např. pěkné studijní výsledky po celou dobu ZŠ, dlouhodobý zájem o obor, rodinná tradice povolání, účast a umístění v soutěžích.


Nemusí se uvádět


V……………………. dne……………

 

Jméno uchazeče a zákonného zástupce

Podpis uchazeče a zákonného zástupce

Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání


Vytvořeno: 31. 5. 2016
Poslední aktualizace: 12. 1. 2021 08:47
Autor: Mgr Eva Janošová