Menu
ZŠ MŠ Újezd
ZŠ a MŠÚjezd

Jednotná přijímací zkouška

JPZ

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) v praxi znamená, že testová zadání jsou jednotná a stejná pro všechny typy škol bez talentové zkoušky, tedy žáci absolvují ten samý test, ať už se hlásí na učební obor, střední odbornou školu nebo na gymnázium. Testy pro jednotnou přijímací zkoušku připravuje organizace CERMAT.

Co vše v testech může být a co naopak ne?

Testy vychází z rámcového vzdělávacího programu, který je stejný pro všechny ZŠ v České republice. Tedy může v nich být pouze učivo, které měli žáci ve škole během 1. a 2. stupně probrat, nic navíc. Otázky v nich jsou zadány a formulovány určitým způsobem, který - pokud jste tuto formu testu nikdy předtím neviděli - může být trochu matoucí či překvapivý. Naopak pokud už jste tento typ testu několikrát vyplňovali, pak víte, jak odpovídat, čemu věnovat pozornost a neztrácíte čas tím, že se v něm zprvu musíte zorientovat a pochopit, jak s ním pracovat. Záznamové archy s odpověďmi uchazečů jsou po ukončení administrace zkoušky v učebně digitalizovány a elektronicky odeslány k centrálnímu vyhodnocení. Uzavřené úlohy (úlohy s nabídkou odpovědí) jsou vyhodnoceny elektronicky, otevřené úlohy pak dvěma na sobě nezávislými certifikovanými hodnotiteli otevřených úloh.

Pokud jste testy ještě neviděli, tak to pro vás takto napsané může znít celkem nejasně a nekonkrétně. Proto doporučuji:

1)Podívat se na tyto přijímačkové testy (a vyzkoušet si je) zde https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.

 

2) Pro konkrétní představu o obsahu testů doporučuji hezký a jasný přehled zde

https://www.to-das.cz/cermat-testy/ (když „odscrolujete“ ze žluté přes růžovou dolů na bílé pozadí) a nebo jedno z jejich videí s rozborem reálného CERMAT testu (ČJ) z přijímaček 2021 Rozbor ČJ - reálný test CERMAT z května 2021.

 

3) Pokud vám i poté bude něco nejasné, zkonzultujte to s učitelem konkrétního předmětu nebo výchovným poradcem.

 

4) Přesnou specifikaci CERMAT testů najdete zde https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=kam_po_devitce_newsletter_c_5&utm_term=2022-12-12

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu. Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.

Datum vložení: 12. 12. 2022 8:55
Datum poslední aktualizace: 12. 12. 2022 9:22
Autor: Mgr. Milena Überallová

Základní škola

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Překlad (translations)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Video

ZŠ A MŠ ÚJEZD JE SOUČÁSTÍ SÍTĚ EDUROAM

Eduroam

Meteorologická stanice ZŠ Újezd

Meteostanice