Navigace

Obsah

2016-2017

Zřizovatel Obec Újezd v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, udělil dne 18. 5. 2017 předchozí písemný souhlas k přijetí finančního daru.

Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd děkuje za finanční dary těmto sponzorům:

Ing. Ivana Slámečková

MUDr. Josef Kořenek, CSc.

Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd děkuje za spolupráci a materiální pomoc těmto firmám

Anvis AVT Drnovice

Zámečnictví Martin Vaněk, Újezd u Valašských Klobouk

DAXO s.r.o. , Smolina

2015- 2016

Děkujeme panu Vojtěchu Zádrapovi.

Ušil a věnoval souboru Úježďánku chybějící chlapecký kroj.

Zprávy