Navigace

Obsah

2018-2019

Zřizovatel Obec Újezd v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, udělil dne 18. 5. 2017 předchozí písemný souhlas k přijetí finančního daru.

2021-2022

Ve školním roce 2021/2022 nebyly zatím řešeny žádné aktivity spojené se sponzorováním školy.

 

Zprávy