Navigace

Obsah

2018-2019

Zřizovatel Obec Újezd v souladu s § 27 odst. 5 písm. b) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, udělil dne 18. 5. 2017 předchozí písemný souhlas k přijetí finančního daru.

 

Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd děkuje za spolupráci a materiální pomoc těmto firmám

Anvis AVT Drnovice

 

Zprávy