Navigace

Obsah

Naše škola

Zaměstnanci


Pedagogický sbor a údaje o žácích
 

2021 - 2022

Na ZŠ vyučuje celkem 20 pedagogických pracovníků.

Z toho 5 na prvním stupni, 15  na druhém stupni.

Ve školní družině jsou 2 vychovatelky.

Na ZŠ pracují 3 asistentky pedagoga.

V mateřské škole se o děti starají 4 učitelky a jedna asistentka pedagoga.

 

Základní škola      
  Jméno Zkratka Aprobace
Ředitel Mgr. Aleš Kozubík Kb M, Př
Zástupce ředitele Mgr. Eva Janošová Jn Jč, Hv
       
1. třída Mgr. Jitka Sucháčková 1. - 5. roč.
2. třída Mgr. Naďa Rašková Ra 1. - 5. roč.
3. třída Mgr. Lenka Pochylá Pl 1. - 5. roč.
4. třída Mgr. Ivana Ovesná Ov 1. - 5. roč.
5. třída Mgr. Lenka Repatá Re 1. - 5. roč.
6. A RNDr. Eva Koncerová Kc M, Z
6. B Mgr. Lenka Váňová Va Ch, Př
7. A Mgr. Karla Janošová Čj, Vv
7. B Mgr. Milena Überallová Üb Aj, Z
8. A Mgr. Michal Šuchma Šm Aj, Tv
8. B Mgr. Lenka Ovesná Os Čj, Aj
9. A Mgr. Milena Zádrapová Zd M, F, Inf.
9.B Mgr. Kristýna Kaplanová Ka Př, Vkz, Aj
 

Bc. Tomáš Machů

Ma M, Jč
  Mgr. Radim Šustek Št Z, D
  Mgr. Jan Váňa Vn Nj, Vo
  Mgr. Zdeňka Rašková Náb, D, Pč
  Jana Bodláková, Dipl.um. Bo Hv
  Bc. Adéla Žáčková Žá asistent pedagoga
  Eliška Zvonková Zv asistent ped.
  Iva Jurčíková Jk asistent ped.
       
Školní družina      
  Marie Drgová Dr Vedoucí ŠD
  Eliška Zvonková Zv Vychovatelka ŠD
       
       
Mateřská škola      
  Jméno Zkratka Funkce
  Blanka Hollá Hol Vedoucí MŠ
  Jiřina Krajíčková Kra Učitelka MŠ
  Bc. Petra Ambrůzová Amb Učitelka MŠ
  Martina Šimáková Šim Učitelka MŠ
  Vladimíra Molčíková Mol Uklizečka Mš
  Eliška Dorničáková Dor Asistent ped.