Navigace

Obsah

Naše škola

Zaměstnanci


Pedagogický sbor a údaje o žácích
 

2018 - 2019

Na ZŠ vyučuje celkem 17 pedagogických pracovníků.

Z toho 5 na prvním stupni, 10  na druhém stupni.

Ve školní družině jsou 2 vychovatelky.

V mateřské škole se o děti stará 5 učitelek.

 

Základní škola      
  Jméno Zkratka Aprobace
Ředitel Mgr. Aleš Kozubík Kb M, Př
Zástupce ředitele RNDr. Světlíková Milada Sv Ch, Př, Jn
       
1. třída Mgr. Jitka Sucháčková 1. - 5. roč.
2. třída Mgr. Ivana Ovesná Ov 1. - 5. roč.
3. třída Mgr. Lenka Repatá Re 1. - 5. roč.
4. třída Mgr. Naďa Rašková Ra 1. - 5. roč.
5. třída Mgr. Lenka Pochylá Pl 1. - 5. roč.
6. A Mgr. Milena Zádrapová Zd M, F, Pc
6. B Mgr. Kristýna Zichová Zi Př, Ro
7. A RNDr. Eva Koncerová Kc M, Z
8. A Mgr. Karla Janošová Jč, Vv
8. B Mgr. Milena Überallová Ub Z, Aj
9. třída Mgr. Eva Janošová Jn Jč, Hv 
  Mgr. Michal Šuchma Šm Tv, Aj, Vo
  Mgr. Vendula Janošová Ja Jč, Jn
  Mgr. Zdeňka Rašková Náb, Jč, D
Školní družina      
  Marie Drgová Dr Vedoucí ŠD
  Mgr. Vendula Janošová Ja Vychovatelka ŠD
       
       
Mateřská škola      
  Jméno Zkratka Funkce
  Blanka Hollá Hol Vedoucí MŠ
  Jiřina Krajíčková Kra Učitelka MŠ
  Bc. Petra Ambrůzová Amb Učitelka MŠ
  Martina Šimáková Šim Učitelka MŠ