Navigace

Obsah

Naše škola

Zaměstnanci


Pedagogický sbor a údaje o žácích
 

2020 - 2021

Na ZŠ vyučuje celkem 19 pedagogických pracovníků.

Z toho 5 na prvním stupni, 14  na druhém stupni.

Ve školní družině jsou 2 vychovatelky.

V mateřské škole se o děti starají 4 učitelky a jedna asistentka pedagoga.

 

Základní škola      
  Jméno Zkratka Aprobace
Ředitel Mgr. Aleš Kozubík Kb M, Př
Zástupce ředitele Mgr. Eva Janošová Jn Jč, Hv
       
1. třída Mgr. Naďa Rašková Ra 1. - 5. roč.
2. třída Mgr. Lenka Pochylá Pl 1. - 5. roč.
3. třída Mgr. Jitka Sucháčková 1. - 5. roč.
4. třída Mgr. Lenka Repatá Re 1. - 5. roč.
5. třída Mgr. Ivana Ovesná Ov 1. - 5. roč.
6. A Mgr. Karla Janošová Jč, Vv
6. B Mgr. Milena Überallová Ub Z, Aj
7. A Mgr. Michal Šuchma Šm Tv, Aj, Z
7. B Mgr. Lenka Ovesná Os Jč, Aj, Nj
8. A Mgr. Milena Zádrapová Zd M, F, Pc
8. B Mgr. Kristýna Kaplanová Ka Př, Ro
9. A RNDr. Eva Koncerová Kc M, Z
  Mgr. Tomáš Machů Ma M, Jč
  Mgr. Sabina Šišková Ši Nj, Ak
  Mgr. Zdeňka Rašková Náb, Jč, D
  Mgr. Jana Bodláková Bo Hv
  Mgr. Váňová Lenka Va Ch, Př
  Eliška Zvonková Zv asistent ped.
  Iva Jurčíková Jk asistent ped.
       
Školní družina      
  Marie Drgová Dr Vedoucí ŠD
  Mgr. Sabina Šišková Ši Vychovatelka ŠD
       
       
Mateřská škola      
  Jméno Zkratka Funkce
  Blanka Hollá Hol Vedoucí MŠ
  Jiřina Krajíčková Kra Učitelka MŠ
  Bc. Petra Ambrůzová Amb Učitelka MŠ
  Martina Šimáková Šim Učitelka MŠ
  Vladimíra Molčíková Mol Uklizečka Mš
  Eliška Dorničáková Dor Asistent ped.