Navigace

Obsah

Začátek školního roku

Typ: ostatní
K začátku školního roku 2020/2021

Vážení rodiče, milí čtenáři webových stránek,

 

   dovolte mi, abych Vám poskytl několik základních informací k začátku školního roku 2020/21. Letošní školní rok jsme zahájili 1. 9. 2020 s počtem 240 žáků, což je o 10 žáků více než vloni. V personální oblasti dochází se začátkem nového školního roku k několika zásadním změnám. První velkou změnou jsou dva noví pedagogové – pan učitel Bc. Tomáš Machů, který bude učit matematiku a jazyk český, paní Mgr. Sabina Šišková bude vyučovat jazyk německý a částečně pracovat jako vychovatelka školní družiny.

   Do funkce asistenta pedagoga nově nastoupí slečna Eliška Zvonková, kterou bude v měsíci září krátkodobě zastupovat p. Marie Šůstková. Dovolte mi, abych jim všem popřál pevné zdraví, hodné a učenlivé žáky a mnoho hezkých chvil strávených na naší škole.

   Druhá změna se týká provozních zaměstnanců. Do školní kuchyně na pozici pomocné kuchařky nastoupila p. Žaneta Černobilová. Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením nastoupila jako uklízečka na zkrácený pracovní poměr p. Eva Máčalíková.

   Po loňské koronavirové půlroční domácí výuce nás snad konečně čeká pravidelná školní docházka. Bohužel nikdo z nás neví, jak dlouho se budeme ve škole pohybovat volně a bez roušek. Virus COVID 19, o kterém denně slyšíte v médiích, nás asi bude ohrožovat i nadále. Chtěl bych Vás hned na začátku školního roku požádat, abyste v případě respiračních problémů dítěte vyhledali lékaře a řídili se jeho pokyny. Doma u dětí vyžadujte dodržování osobní hygieny, často větrejte a co nejvíce omezte rizikové návštěvy. Ve škole jsou nastavena pravidla, která odpovídají „Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021“.

   Vzhledem ke zhoršující se situaci se musíme připravit na dobu, kdy se nákaza objeví u některého z našich žáků nebo učitelů. Pro tento případ budou nařízeny po celé škole mimo třídu roušky a dojde k dalšímu zpřísnění hygienických opatření. Při masovém šíření nemoci by teoreticky mohlo dojít k uzavření školy  a opětovnému zavedení distanční výuky, ale pravděpodobně pouze  u některých ročníků a vždy až po nařízení Krajské hygienické stanice Zlín. Pro tento případ je k dispozici již odzkoušený komunikační kanál EduPage, pomocí kterého lze posílat zprávy žákům i rodičům, zadávat úkoly, hodnotit je a známky okamžitě převádět do elektronické žákovské knížky. V jarním období domácí výuky jsme se často setkávali s problémem nenainstalovaných programů Office /Word, Excel, PowerPoint atd./, takže žákům se nedařilo některé dokumenty otevřít. Tento problém by mělo vyřešit zavedení programu Office 365, do kterého se dítě jednou přihlásí ve škole a se stejným přihlašovacím jménem i heslem se do něj dostane i z domu. Druhým problémem ve výuce bylo využívání nevhodné výpočetní techniky. Jako škola doporučujeme dítě vybavit stolním počítačem nebo notebookem, který bude dítěti sloužit více let. Další doporučení se týká nákupu. Dětem není nutné kupovat techniku novou a vysoce výkonnou /na výkon počítače jsou nejnáročnější počítačové hry/, plně dostačující je technika repasovaná, vždy se záruční lhůtou minimálně 6 měsíců /www.bcomp.cz, www.tera.cz, atd./.

   Teď několik informací k provozu a organizaci výuky. I letos budeme pokračovat ve výuce podle osvědčeného vzdělávacího programu „ Škola pro život “. Učební program vychází z regionálního postavení školy, což znamená, že se snažíme žáky dobře připravit ze základních předmětů /JČ,M, JA/, ale zároveň jim dát možnost profilace v rámci volitelných předmětů. Podle slov našich bývalých žáků, výsledků přijímacích testů i umístění našich žáků na různých typech škol se nám náš cíl daří naplňovat.

    Školy většinou na dobu hlavních prázdnin směřují opravy a rekonstrukce. My jsme provedli vymalování chodby v 1. patře, školní jídelny a některých tříd v době, kdy byla škola pro žáky uzavřená a probíhala tzv. domácí výuka. Největší opravy byly letos prováděny v mateřské škole, kde byla v celém patře vyměněna podlahová krytina, zakoupeny nové koberce a kompletně obměněn nábytek. Celá rekonstrukce mateřské školy byla financována z rozpočtu obce a její hodnota přesáhla půl milionu korun. Za to patří našemu zřizovateli, Obecnímu úřadu Újezd, velké poděkování a uznání.

Co nás čeká v novém školním roce? Během letošního školního roku bychom měli dokončit projekt ŠABLONY II, který žákům přinesl v loňském roce širší výběr zájmových kroužků a doučování, péči ze strany asistentů, ale také nové vybavení školy. Pro nás pedagogy je nejdůležitější zbudování druhé počítačové učebny, která se skládá z 20 notebooků a je umístěna v jazykové učebně. Veškerá tato technika nás řadí mezi školy vybavené dostatečným množstvím počítačů, interaktivních tabulí a další didaktické techniky, aby pro žáky byla výuka co nejzajímavější a zábavná.  

Co si přát závěrem? Všichni cítíme, že i přes maximální úsilí není distanční výuka srovnatelná s výukou prezenční. Přímý vliv učitele, motivace, učební pomůcky, soutěživost žáků, to vše jsou aspekty, které domácí výuce chybí. Přejme si, aby pravidelná výuka byla v příštích dnech a týdnech narušena co nejméně.

 

Ještě jednou přeji všem žákům i učitelům úspěšný školní rok 2020/2021.


Vytvořeno: 9. 9. 2020
Poslední aktualizace: 9. 9. 2020 14:33
Autor: Správce Webu