Navigace

Obsah

Výuka žáků 1. stupně

Typ: ostatní
25. 5. 2020

Specifika pro žáky 1. stupně

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k výuce.

 

• výuka bude probíhat každý den od 25. 5. 2020

• přesný rozvrh bude upřesněn v závislosti na počtu přihlášených žáků a bude poslán 18. 5. 2020

• obsah vzdělávání bude rozdělen na dvě části:

dopolední – výuka

odpolední – školní družina – z provozních důvodů jen pro žáky 1. - 3. třídy (v případě nutnosti žáků 4. a 5. třídy jsme schopni zajistit ještě jednu skupinu družiny)

• školní jídelna bude v provozu

Online výuka

• žákům, kteří nebudou ve škole, bude učivo zadáváno na dálku prostřednictvím EduPage.

 

POVINNOST PODEPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

• zákonní zástupci mají povinnost podepsat před nástupem žáka do školy čestné prohlášení

• toto čestné prohlášení přinesou žáci s sebou v první den výuky ve škole

• bez čestného prohlášení nebude žákům umožněn vstup do školy

• kdo nemá možnost tisku, může si vyzvednout čestné prohlášení v pondělí nebo ve středu

   od 8.00 do 10.00 hodin v kanceláři školy

 

Veškeré další pokyny a čestné prohlášení naleznete v přílohách. 

Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné dny.

                                                                                                                          Mgr. Eva Janošová, zástupce ředitele školy.


Přílohy

Vytvořeno: 12. 5. 2020
Poslední aktualizace: 12. 5. 2020 11:20
Autor: Mgr Eva Janošová