Navigace

Obsah

Soutěž Lidice pro 21. století

Typ: ostatní
5.2.2020

Soutěž Lidice pro 21. století

Dovolte mi pozvat vás k účasti v mezinárodní vědomostní internetové soutěži Lidice pro 21. století, která může být pro Vaše žáky vhodnou metodou pro výuku dějepisu a budování demokratických hodnot. Jedná se o ojedinělou vědomostní soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Ministerstva obrany ČR. Cílem mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století je podpořit zájem žáků a studentů o novodobou historii a rozšířit jejich znalosti o podstatné, ale i zajímavé události související s obdobím druhé světové války a následných historických událostí. 15. ročník soutěže je určen pro žáky ve věku 10–19 let. Soutěžit mohou v jednom ze čtyř jazyků, v češtině, angličtině, němčině a polštině, pro literární práci je povolen i jazyk slovenský. Dne 3. 1. 2020 byla zahájena registrace škol, 24. 1. 2020 bude zahájena registrace soutěžících. Registrace probíhá formou přihlášení na internetu a bude sestávat ze dvou částí: písemného vyplnění vědomostního testu a zpracování literární práce v libovolném žánru na vyhlašovateli zadané téma. Testové otázky mohou účastnící zpracovávat postupně během několika soutěžních týdnů (do 21. 2. 2020), pro vyhledávání informací mohou využívat nejrůznější zdroje (internet, knihovny, archivy aj.). Témata pro literární práci jsou pojata velmi obecně a nevyžadují rozsáhlé encyklopedické znalosti. Na Vaše žáky čekají zajímavé odměny a zážitky:

· Nejaktivnější škola získá odměnu v podobě částečné, nebo plně hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů, které proběhne v královském městě Slaný v budově Městského divadla.

· Pro školy, které se umístí na 2. až 5. místě v soutěži škol, jsou připraveny volné vstupy do Památníku Lidice a Ležáky (každá škola získá vstup pro 50 osob) s doprovodným vzdělávacím programem.

· Pro školy, které se umístí na 6. až 10. místě v soutěži škol, jsou připraveny publikace Památníku Lidice.

· První tři vítězové z každé kategorie a ceny poroty získávají věcné dary od sponzorů a výlet za historickým poznáváním po České republice.

· Vítězové také získají památeční skleněné plastiky a pamětní listy.

· Žáci se setkají s předními umělci.

· Žáci se setkají s významnými politickými osobnostmi.

· V rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže žáci navštíví kulturní památky Slánska. K zapojení se do soutěže stačí na stránkách soutěže http://www.lidice21.cz vyplnit přihlášku a přečíst si popis soutěže, který zájemcům poradí, jak při soutěži postupovat.


Vytvořeno: 5. 2. 2020
Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 09:26
Autor: Mgr. Michal Šuchma