Navigace

Obsah

Provozní podmínky ZŠ a MŠ Újezd

Typ: ostatní
Přítomnost žáků 9. ročníku

Základní provozní podmínky ZŠ a MŠ Újezd v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníku ve škole.

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

— Dodržení odstupů 2 metry

Příchod ke škole a pohyb před školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 • Škola zajistí dostatečné množství desinfekce a desinfekčního mýdla.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Budova bude otevřena od 7.30

 

Ve třídě

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

— Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

 • Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 

Specifika pro žáky 9. ročníku

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020.

— Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

— Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

— Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

— Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.

 • Ředitel školy stanovil následující harmonogram
 • Příprava proběhne vždy v pondělí a ve středu až do odvolání
 • 9.A – od 7.50 do 9.30 – český jazyk
 • 9.A – od 9.30 do 11.25 – matematika
 • 9.B -  od 7.50 do 9.30 – matematika
 • 9.B -  od 9.30 do 11.25 – český jazyk

Školní jídelna zůstává pro žáky 9. ročníku mimo provoz.

 

Celý dokumen, včetně čestného prohlášení je přiložen.

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví


Přílohy

Vytvořeno: 4. 5. 2020
Poslední aktualizace: 4. 5. 2020 11:01
Autor: Mgr Eva Janošová