Navigace

Obsah

Ohlédnutí za dobou "koronavirovou"

Typ: ostatní
Zhodnocení distanční výuky a opravy školy v době "koronavirové"

   I když do konce školního roku zbývá několik málo týdnů a škola se konečně po dlouhé době otevřela pro všechny žáky, bylo by dobré se krátce poohlédnout na dobu „koronavirovou“. K úplnému uzavření škol a zahájení druhé úplné distanční výuky došlo prakticky už 14. 10. 2021. Z důvodu koronavirové krize a vyhlášení nouzového stavu byla zavedena distanční výuka. Učitelé, žáci i rodiče využívali především program EduPage, který byl na začátku druhého pololetí loňského školního roku spuštěn jako elektronická žákovská knížkakomunikační kanál pro rodiče. V rámci distanční výuky probíhala online výuka přes program Teams, učitelé natáčeli vlastní výuková videa, využívali videa svých kolegů dostupná na internetu, zadávali úkoly k domácí přípravě a práce hodnotili. Závěrečné uvolnění a povolení návštěvy školy v omezeném počtu školních skupin umožnilo učitelům probrané učivo zopakovat, sjednotit znalosti celé skupiny, případně vyčlenit učivo k dobrání a procvičení. Naše zkušenosti s distanční výukou jsou různé. Některým žákům tento druh vzdělávání vyhovoval, výuky se účastnili samostatně bez dozoru rodičů a byli plně samostatní a motivovaní potřebou sebevzdělávání. Druhou skupinu tvořili žáci, kteří pod dohledem rodičů zvládali výuku velmi dobře. Rodiče na ně většinou pouze dohlíželi, motivovali je, popřípadě jim pomáhali s obtížnější látkou. Nejmenší skupinu tvořili žáci, kteří i přes snahu rodičů hledali nejrůznější kličky, aby se nemuseli výuky účastnit, učivo nezvládali, neodevzdávali zadané úkoly ani přes opakované výzvy, dokonce nevyužili ani nabízené doučování. Počet takových žáků byl ale mizivý, v rámci naší školy bylo na pedagogické radě řešeno 1,7%  žáků, kteří se účastnili distanční výuky velmi málo, nebo vůbec. Za neúčast v distanční výuce byly nakonec ve třetím čtvrtletí uděleny čtyři kázeňské tresty. Skutečnou úroveň znalostí v současnosti zjišťujeme a nedostatky se snažíme odstranit. Už teď ale výsledky opakování a přijímacího řízení nasvědčují tomu, že distanční výuka nemůže nahradit výuku prezenční. Látku většinou děti znají, je ale málo procvičená, dětem chybí praxe a jistota především v matematice a jazyce českém. Předpokládám, že šikovné a snaživé děti se z dlouhodobé nepřítomnosti ve škole rychle otřepou a látku doženou, u slabších žáků bude doučení pravděpodobně trvat déle.
   Doba „koronavirová“ nám, tzn. vedení školy a jejímu zřizovateli Obci Újezd, vytvořila prostor na údržbu a částečnou rekonstrukci budovy. Na základě upozornění vedení školy na nevyhovující stav a promrzání stropu tělocvičny, uvolnila obec finanční prostředky na její zateplení. Nákladem 245.000,- Kč bylo provedeno vnější zateplení stropů tělocvičny a drobné stavební úpravy. Za finančního přispění z rezervního fondu školy byla v tělocvičně provedena výměna svítidel v hodnotě 141.000,- Kč. Tělocvična byla nově vymalována a byly provedeny běžné opravy žaluzií. V rámci projektu „Obnova zeleně obce“, financovaného z OPŽP ČR, byla provedena údržba starých ovocných stromů na školní zahradě. Na dobu hlavních školních prázdnin se připravuje rekonstrukce plynové kotelny, nákup konvektomatu pro školní kuchyni a pokračování rekonstrukce druhého patra mateřské školy. Chtěl bych touto cestou poděkovat našemu zřizovateli za soustavnou podporu a péči o naši školu. Co se týká vybavenosti a stavu budovy, nikdo by asi netypoval, že budova školy v letošním roce oslaví 65. výročí svého otevření.  Pevně věřím, že výborná spolupráce se zřizovatelem bude i nadále pokračovat, tak jako se to daří doposud.

 

Mgr. Aleš Kozubík, ředitel školy


Vytvořeno: 3. 6. 2021
Poslední aktualizace: 3. 6. 2021 09:00
Autor: Správce Webu