Navigace

Obsah

Nástup žáků 6.-8. ročníku do školy

Typ: ostatní
Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně.

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně budou obnoveny v pondělí 8. 6. 2020. 

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

 Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

 Socializační aktivity.

 Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

 Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

 Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze)

 

Žáci ZŠ Újezd budou rozděleni do dvou skupin:

Pondělí a středa - 7.A + 8. ročník

Úterý a čtvrtek - 6.A, 6.B a 7.B

Žáci si mohou objednat na dny , kdy budou ve škole oběd. Na oběd půjdou nejdříve žáci dojíždějící, a to ve 12.35, potom teprve půjdou na oběd žáci z Újezda.

Žáci 9. ročníku se již budou domlouvat se svými třídními učitelkami. Ti už mít oběd nebudou, proto je prosím, aby si včas vrátili čipy a vyúčtovali stravné u paní Vyvlečkové.

 

Hygienické pokyny

Při vstupu do budovy školy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou. 

 Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku. Každý by měl mít 2 roušky na den.

 Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.


Příloha

Vytvořeno: 1. 6. 2020
Poslední aktualizace: 1. 6. 2020 14:13
Autor: Mgr Eva Janošová