Navigace

Obsah

Krátké předvánoční zamyšlení

Typ: ostatní
Hodnocení roku 2020

Vážení rodiče, milí čtenáři webových stránek ZŠ a MŠ Újezd,

 

   je před námi zase konec roku a s ním spojené i zamyšlení nad tím, co se událo v minulém roce, co se povedlo a co bychom naopak mohli zlepšit.

   Počet žáků se v letošním školním roce 2020/2021 opět zvýšil z loňských 230 na současných 236. Jsme rádi, že k nám mají rodiče důvěru a berou naši školu jako srovnatelnou se školami okolními (městskými) a dávají k nám své děti. S tím souvisí i počet zaměstnanců. Stav pedagogů-učitelů se drží na počtu 19, o školu se starají 4 správní zaměstnanci a 5 kuchařek. Součástí školy je i mateřská škola, kterou letos navštěvuje 44 dětí, pečují o ně 4 učitelky, 1 asistent pedagoga a 1 uklízečka. Do školního stravování je přihlášeno 233 žáků.

   Letošní prázdniny byly po dlouhé době obdobím bez větších zásahů do budovy školy. Proběhlo malování 1. patra  a některých kmenových tříd, jinak jsme neměli naplánovány žádné větší rekonstrukce. V mateřské škole proběhla druhá fáze rekonstrukce, kdy v 2. patře proběhla výměna podlahové krytiny, byly vyměněny kryty radiátorů s okenními parapety a celé jedno oddělení bylo vybaveno novým dětským nábytkem. V průběhu roku probíhala realizace schváleného projektu „Vybavení školních dílen na ZŠ a MŠ Újezd“. Rozhodnutím Rady Zlínského kraje byla škole poskytnuta dotace ve výši 105 000,- Kč, což znamená 70,00 % celkových výdajů projektu. O zbývajících 30%, tzn. částku 45 000,- Kč, požádala škola svého zřizovatele Obec Újezd. Dnes už jsou školní dílny vybaveny novými pracovními stoly a židlemi, skříňkami pro uložení nářadí, závěsnými panely na nářadí, akumulátorovým nářadím a dalším zařízením, které umožňuje přípravu materiálu a usnadňuje úklid.

   Během celého školního roku probíhaly práce na projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ a MŠ Újezd“, který byl schválen v rámci projektu ŠABLONY II.  Konkrétně byly získané prostředky využity na platy pro dva školní asistenty, kteří pomáhali ve výuce dětí ohrožených školním neúspěchem. Část prostředků byla využita na posílení zájmové činnosti zřízením 2 klubů logických her, 1 badatelské skupiny a 1 čtenářské dílny, součástí výukové nadstavby je i kroužek doučování z matematiky. Část finančních prostředků byla nasměrována na výuku jazyka anglického metodou CLIL, kdy i v běžných vyučovacích hodinách byly zařazovány chvilky s angličtinou, další prostředky pak na tzv. tandemovou výuku, kdy se dva pedagogové stejného oboru vzájemně doplňují a obohacují výuku novými metodami. Zbývající prostředky byly použity na nákup 20 notebooků pro školu a 10 tabletů pro mateřskou školu. 

   Co se týká výsledků vzdělávání, výuka 2. pololetí byla silně narušena nemocí COVID 19. Po vyhlášení výjimečného stavu a uzavření škol jsme přešli na tzv. distanční vzdělávání. Je potěšitelné, že všichni pedagogové se dovedli velmi rychle přeorientovat a začali využívat nejrůznější metody výuky na dálku. Učitelé, žáci i rodiče využívali především program EduPage, který byl na začátku druhého pololetí školního roku 2019/20 spuštěn jako elektronická žákovská knížka a komunikační kanál pro rodiče. To, že přes něj lze zadávat úkoly, úkoly kontrolovat a okamžitě vyhodnocovat, komunikovat s žáky i rodiči, získávat zpětnou vazbu, byla v této neobvyklé době obrovská výhoda. V rámci výuky probíhaly videokonference, pedagogové natáčeli vlastní výuková videa, využívali videa svých kolegů dostupná na internetu, zadávali úkoly k domácí přípravě a práce hodnotili. Závěrečné uvolnění před koncem školního roku umožnilo učitelům probrané učivo zopakovat, sjednotit znalosti celé skupiny, případně vyčlenit učivo k dobrání na začátku příštího roku.

   Mnohem složitější byla situace, která nastala na podzim, kdy od 14. října se školy opět uzavřely. Prvořadým úkolem bylo zajistit pro všechny učitele i žáky vhodnou platformu pro online komunikaci, ale hlavně učitele i žáky v ní naučit pracovat. Postupně se nám podařilo zajistit pro celou školu licenci na využívání balíčku programů Office 365 tak, aby se dal využívat program Teams. 20 notebooků, které škola zakoupila z projektu ŠABLONY, bylo zapůjčeno žákům, kteří doma nebyli potřebnou technikou vybaveni. Online výuka se postupně rozjela ve všech třídách, i když ne všude se stejnou intenzitou. Ale s tím jsme ani nepočítali, ještě dnes je spousta škol, které nemají zajištěn kvalitní přístup na internet a  předávají domácí přípravu papírovou formou. 

   Výsledky vzdělávání školy jsou velmi dobré, naši žáci úspěšně pokračují ve studiu na nejrůznějších středních školách regionu od gymnázií až po školy uměleckého typu. Daří se nám připravovat a směřovat děti i na učební obory, především v rámci našeho regionu.

   Pevně věřím, že se komplikace spojené s koronavirovou krizí brzy pominou a my se vrátíme opět ke všem školním i doplňkovým aktivitám.

   Za dobrou a kvalitní práci bych chtěl touto cestou poděkovat všem zaměstnancům i žákům a popřát jím klidné a radostné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2021.   

 

                                                                                                                     Mgr. Aleš Kozubík,        

                                                                                                                        ředitel školy


Vytvořeno: 17. 12. 2020
Poslední aktualizace: 17. 12. 2020 11:57
Autor: Správce Webu