Navigace

Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy

Typ: ostatní
Informace k organizaci zápisu na ZŠ a MŠ Újezd

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Újezd, okres Zlín, příspěvková organizace

 

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto  opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

 1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.
 2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházce a Dotazník k zápisu si můžete stáhnout z našich webových stránek. Dokumenty budou k dispozici také na chodbě Obecního úřadu v Újezdě a Loučce.
 4. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství: Základní škola a Mateřská škola Újezd, Újezd 252, 763 25  Újezd u Valašských Klobouk.
 5. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020. (30. 4. 2020 musí být žádost doručena ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data doručila!)
 6. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 7. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
 8. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

  

Zápis se týká dětí narozených v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

 

Předpokládáme otevření jedné první třídy. Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

 

Kritéria pro přijetí:

 

 1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (Obec Újezd a Loučka) 
 2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence    
 3. Ostatní žáci                                                                                                

 

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zsujezd.cz pod odkazem Dokumenty→Dokumenty pro rodiče.

 

 

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními nejlépe do 30. 4. 2020.

 

Všechny potřebné dokumenty si již teď můžete stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si potřebný dokument.

 

Ke stažení dokumentů můžete také využít přímé odkazy:

 

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

 


Příloha

Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 13:31
Autor: Správce Webu